Cauza C-54/18: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 14 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice — Proceduri care vizează căile de atac — Directiva 89/665/CEE — Articolele 1 și 2c — Cale de atac împotriva deciziilor de admitere sau de excludere a ofertanților — Termene de exercitare a căii de atac — Termen de decădere de 30 de zile — Reglementare națională de excludere a posibilității de a pretinde nelegalitatea unei decizii de admitere în cadrul unei căi de atac împotriva unor acte ulterioare — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă)