Komission tiedonanto tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden voimassaolon jatkamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)