Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9937 — BC Partners/Sofima/IMA) (Text av betydelse för EES) 2020/C 361/01