Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 15/2014, annettu 9 päivänä tammikuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi