Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 3/2021 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja päätöksen (EU) 2015/2240 kumoamisesta Hyväksytty neuvostossa 16 päivänä maaliskuuta 2021 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)