Písemný dotaz E-6483/09 Hans-Peter Martin (NI) Radě. Bezpečnost vrcholných politiků