2005/48/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta