Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 september 2003 tot en met 15 oktober 2003 (Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)