Verordening (EEG) nr. 631/93 van de Commissie van 17 maart 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Thailand en Indonesië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend