Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1229, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2016, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2016 osakaudella