Kirjallinen kysymys E-2091/08 esittäjä(t): Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) komissiolle. Unkarin julkisen liikenteen lakko