Kirjallinen kysymys E-1294/06 esittäjä(t): Maria Matsouka (PSE) komissiolle. Kreikan yksityisen sektorin palkansaajien huono työllisyystilanne vuonna 2005