Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/12/2009) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5693 - HAL HOLDING / SAFILO GROUP) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)