Meddelande om ansökningsomgång – EACEA 09/2017 – Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete: Tekniskt bistånd till utsändarorganisationer – Kapacitetsuppbyggnad för värdorganisationers humanitära bistånd