Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2007 o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (2005/2246(INI))