Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve (2005/2246(INI))