Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. toukokuuta 2007 talouskumppanuussopimuksista (2005/2246(INI))