Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 12. září 2007. # Union française de l’express (UFEX) a další proti Komisi Evropských společenství. # Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Trh mezinárodní rychlé poštovní služby - Rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost - Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost, soudem Společenství - Opětovný přezkum a zamítnutí stížnosti - Veřejný podnik. # Věc T-60/05. TITJUR Ufex a další v. Komise