KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Covid-19-rokotusstrategIoihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvät valmistelutoimet