Kommissionens direktiv 2002/8/EG av den 6 februari 2002 om ändring av direktiv 72/168/EEG och direktiv 72/180/EEG när det gäller egenskaper och minimikrav för provning av sorter av köksväxter respektive lantbruksväxter