Mål T-2/19: Tribunalens beslut av den 10 oktober 2019 – Algebris (UK) och Anchorage Capital Group mot SRB (Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik – Den gemensamma resolutionsmekanismen för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag – Resolutionsordning för Banco Popular Español – Avsaknad av definitiv värdering i efterhand av Banco Popular Español – Villkoret direkt berörd ej uppfyllt – Avvisning)