Asia C-203/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.1.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 93/16/ETY — Lääkärit — Tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)