Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2006 z  31. marca 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 6. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005