Kirjallinen kysymys E-6472/08 esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle. Kreikan vaihtotase