Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1642, annettu 5 päivänä marraskuuta 2020, vuoden 2022 lisäaiheen ”työelämässä tarvittavat taidot” sekä kahdeksan vuoden välein aiheesta ”eläke ja osallistuminen työmarkkinoille” kerättävien muuttujien tietokokonaisuutta koskevien teknisten seikkojen täsmentämisestä työvoiman aihealueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)