/* */

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1029/2008 ta’ l- 20 ta' Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jaġġorna referenza għal ċerti standards Ewropej Test b’relevanza għaż-ŻEE