Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPT/2/2007, tehty 18 päivänä joulukuuta 2007 , Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT Kosovon) johtajan nimittämisestä (2007/888/YUTP)