/* */

ETA:n sekakomitean päätös N:o 158/2002, tehty 6 päivänä joulukuuta 2002, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta