Tiivistelmä: Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2009 , EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.406 – Aluksilla käytettävät siirtoletkut) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)