Oikaistaan#Neuvoston asetus (ETY) N:o 987/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, kaseiiniksi ja kaseinaateiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä