Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodással létrehozott EU–csendes-óceáni kereskedelmi bizottságban a kereskedelmi bizottság és a különbizottságok eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról