Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisellä väliaikaisella kumppanuussopimuksella perustetussa kauppakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen kauppakomitean ja erityiskomiteoiden työjärjestysten vahvistamiseen