Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o stanovení jednacího řádu Výboru pro obchod a jednacího řádu zvláštních výborů