RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja lil pajjiżi terzi fl-2017