KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims įgyvendinimas 2017 m.