ETA:n sekakomitean päätös N:o 97/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta