ETA:n sekakomitean päätös N:o 51/2009, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2009 , ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta