Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio