Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean 431. kokouksessaan 5 päivänä syyskuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.168 — PO/Kova lyhyttavara: Kiinnitystarvikkeet — Esittelijä: Ruotsi