Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2007 ( 2007. gada 14. jūnijs ), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem