Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter