Kirjallinen kysymys E-5312/08 esittäjä(t): Katerina Batzeli (PSE) komissiolle. Kreikan kansantalouden vakavaraisuuden heikentyminen