Asia F-62/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.2.2007 — Guarneri v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Perheavustukset — Huollettavana olevaa lasta koskeva avustus — Kansallisiin avustuksiin sovellettava päällekkäisyyden kieltävä säännös)