Komission kertomus maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanosta vuosina 2005–2006 (Komission ensimmäinen kertomus tieliikenteen työaikasääntöjen täytäntöönpanosta) {SEC(2009)1099}