Kirjallinen kysymys E-5286/07 esittäjä(t): Alfredo Antoniozzi (PPE-DE) komissiolle. Uusien jäsenvaltioiden (Bulgaria ja Romania) kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskeva oikeudellinen kehys, jäsenvaltioiden toimivalta ja siirtymäjärjestelmä