Neuvoston päätös (EU) 2021/780, annettu 10 päivänä toukokuuta 2021, Maailman kauppajärjestön teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia käsittelevässä neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta