2007/36/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2007 , pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten ulottamisesta tekstiilituotteiden kahdenväliseen kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen#Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten ulottamisesta tekstiilituotteiden kahdenväliseen kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen