Kirjallinen kysymys P-3394/07 esittäjä(t): Feleknas Uca (GUE/NGL) komissiolle. Kurdikaupunginjohtajan erottaminen monikielisten palvelujen tarjoamisen vuoksi