Διορθωτικό στην προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — EPSO/AD/375/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA) (AD 7) — EPSO/AD/376/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) (AD 7) — EPSO/AD/377/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) (AD 7) — EPSO/AD/378/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR) (AD 7) — EPSO/AD/379/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) (AD 7) (ΕΕ C 72 A της 5.3.2020)