2009/58/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2008/28)